Logo Opticam

CAD/CAM systém OPTICAM
- drátové řezání pro CAD systémy
3D SIMULACE


Zobrazení řezných drah – lepší kontrola


Byla přidána 3D simulace s odběrem materiálu pro kontrolu bezpečné dráhy nástroje. Kromě grafického ofsetu je dále možno zobrazit upínání a vodítka.

  • Kontrola kolizí a obráběného tvaru
  • Kontrola maximálního naklonění drátu a UV odchylky
  • Výpočet řezného času