Logo Opticam

 CAD/CAM systém OPTICAM

- drátové řezání pro CAD systémyOPTICAM je plně integrovaný plug-in pro drátové řezání v CAD systémech.

Programování je přímo založené na importovaných nebo nově vytvořených 3D modelech. OPTICAM nabízí vysoký stupeň automatizace a snižuje čas potřebný k programování do několika sekund díky funkci automatického rozpoznávání obrobitelných částí, přiřazení požadované strategie a integrované databázi technologií. Vysoká flexibilita OPTICAMu spočívá, mimo jiné, v možnosti dodatečné úpravy každého detailu v programování.

NAPROGRAMOVANÉ KE SPOKOJENOSTI - DÍKY OPTIMÁLNÍ INTEGRACI DO CAD SYSTÉMŮ

OPTICAM je systém, který automatizuje tvorbu NC programů na téměř 100%. Nicméně má uživatel stále maximální volnost zasáhnout do jakéhokoli detailu programování.

Více než 20 let praktických zkušeností s programováním drátových EDM strojů učinilo z CAD/CAM systému OPTICAM nejdostupnější a nejmodernější řešení.

 Předvedení a zapůjčení zdarma

Předvedeme a zapůjčíme Vám ostrou verzi software zdarma.
Kontaktujte nás.


 Automatické rozpoznávání

-  analyzuje model
-  rozpoznává obrobitelnou geometrii
-  vytváří simultánně její obrábění


 Strategie obrábění

-  Optimalizace řez po řezu
    - pro bezpečné a účinné obrábění


 Databáze technologií

-  Pro všechny výrobky a modely
    – a pro vaše konkrétní požadavky


 CAMMAN - správa dat

-  Správa NC programů a CAD výkresů.


 Funkce obrábění

-  Rozpoznání a přiřazení
    – pro rychlé řešení


 3D simulace

-  Zobrazení řezných drah
    – lepší kontrola


 Postprocesory/NC výstup

-  Vždy aktuální
    – v zájmu vašeho úspěchu.  -  CAD/CAM systém Kovoprog - český produkt s dlouholetou tradicí!


-  CAD/CAM systém PEPS je jedním z předních světových CAD/CAM systémů.