Logo Opticam

CAD/CAM systém OPTICAM
- drátové řezání pro CAD systémy
FUNKCE OBRÁBĚNÍ


Rozpoznání a přiřazení – pro rychlé řešení.


OPTICAM automaticky přiřazuje správné obráběcí funkce k rozpoznaným objektům.

  • Standardní kontura
  • Válcová a kuželová plocha
  • Konstantní a variabilní úkos
  • 4 osý řez s automatickou synchronizací
  • Řez s konstantním náklonem
  • Obrábění fazetky
  • Dodatečné doplnění úkosu tam, kde v geomterii není ( konstantní a variabilní úkos, fazetka)
  • Bezodpadový řez
  • Proměnná referenční výška
  • Automatický návlek a střih drátu
  • Návlek pod úhlem
  • Automatické pozicování
  • Automatické seskupování stejných geometrií
  • Programování vícenásobného upnutí

BEZODPADOVÝ ŘEZ

Vytvoření efektivního rozrušovacího řezu bez jakéhokoli odpadního zbytkového materiálu je často potřebné pro zabránění ručního zásahu a prostojů stroje. OPTICAM nabízí pro tento účel několik strategií:

  • Bezodpadový řez standardní kontury a úkosu
  • Bezodpadový 4-osý řez*
  • Částečný bezodpadový řez
* Tyto moduly jsou volitelnéSTARTOVNÍ DÍRY A MŮSTKY

Funkce rozpoznávání obrobitelných částí umisťuje startovní díry automaticky do nejlepší možné pozice; samozřejmostí je možnost pozdější úpravy umístění dle vlastního uvážení. Pokud jsou startovní díry předdefinované, funkce automatického rozpoznání je vezme v potaz. Mimo to lze automaticky nebo manuálně definovat typ, pozici a počet můstků. Takto je také možné vytvořit trojúhelníkový a vícenásobný můstek s několika startovními dírami.

NAJETÍ A VYJETÍ

Najetí a vyjetí lze nastavit nebo změnit pouze několika kliknutími myší.

  • Přímé, pod úhlem / po oblouku či meandr
  • Možnost přejetí kontury
  • Programovatelné technologie najetí a vyjetíUDÁLOSTI A SEGMENTY

Události lze umístit na kterékoli místo obrobitelné části modelu. Do těchto bodů lze vložit komentáře nebo instrukce, M-kódy, G-kódy nebo libovolné NC nastavení. Dále lze jednotlivé obrobitelné části rozdělit na několik segmentů. Pro každý segment je možné přiřadit požadovaný počet řezů, hodnotu ofsetu, technologii najetí a vyjetí nebo částečný rozrušovací řez.VYBRÁNÍ ROHŮ

Pět typů vybírání rohů umožňuje specifickou kontrolu dráhy nástroje v ostrých rozích bez nutnosti změny tvaru modelu. Tato funkce je potřebná zejména ve výrobě nástrojů.OZUBENÁ KOLA

Tento modul je využíván pro tvorbu geometrie evolventního ozubení. Evolventa je vytvořena na základě údajů jako jsou: průměr základní a roztečné kružnice, úhel záběru, počet zubů, modul, posunutí profilu, rozměr přes válečky a zuby. Dodatečně modul nabízí všechna data a rozměry pro obrábění a kontrolu ozubených kol.