Logo Opticam

CAD/CAM systém OPTICAM
- drátové řezání pro CAD systémyCAMMAN - SPRÁVA DAT


Správa NC programů a CAD výkresů.


CAMMAN je plně integrovaný plug-in pro drátové řezání v CAD systémech.

je výkonný systém pro správu NC programů a CAD dat obsahující SAP a ERP rozhraní. CAMMAN usnadňuje přístup k existujícím datům a umožňuje zadávání velkého množství dodatečných informací jako například číslo výkresu, číslo zakázky, číslo projektu, číslo verze, zákazník, komentář, datum, programátor, stroj a uvolnění programu do DNC systému. Výběr souborů je podporován integrovaným grafickým prohlížečem. Díky správě programů sdílí centrální databázi jak konstrukce a programátor, tak i obsluha stroje. Vyloučí se tak možnost záměny a zdroje chyb.

Individuální přizpůsobení a napojení na již existující databáze lze pomocí CAMMAN realizovat s nízkými náklady.