Logo Opticam

CAD/CAM systém OPTICAM
- drátové řezání pro CAD systémyAUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ


Analýza a implementace – dle vašeho přání


OPTICAM analyzuje model, rozpoznává obrobitelnou geometrii a vytváří simultánně její obrábění. Dráha nástroje je graficky zobrazena a změněna okamžitě po každé úpravě, která může být kdykoli provedena. V případě, že jsou data chybná, lze vložením tolerance kdykoli ovlivnit vlastnosti funkce automatického rozpoznání.

Ručním výběrem hran nebo ploch lze vytvářet EDM obrábění pouze určitých částí modelu nebo tvořit uživatelsky definované vlastnosti obrábění. Kromě toho, lze přiřadit k obráběným objektům data z integrované databáze technologií a obráběcí strategie.

  • Přímé, parametrické obrábění 3D ploch a modelů
  • Grafické zobrazení offsetu s přímým napojením na model
  • Manuální rozpoznávání obrobitelných částí
  • Využití informací o obráběné ploše
  • Kontrola podřezu
  • Kontrola maximálního naklonění drátu